یك مقام مسئول تشریح كرد

جزئیات برگزاری هشتمین آزمون استخدامی

جزئیات برگزاری هشتمین آزمون استخدامی

كارت خوب: یك مقام مسئول اظهار داشت: هشتمین آزمون استخدامی مشترك فراگیر دستگاه های اجرایی كشور، هفته دوم آبان ماه سال جاری برگزار و نتیجه اولیه آن حدود 45 روز بعد اعلام می شود.


به گزارش کارت خوب به نقل از سازمان اداری و استخدامی، ثبت نام از داوطلبان در هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، امروز (۲۰ شهریور) بوسیله سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org شروع شد و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.
سید صدرالدین صدری نوش آبادی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلان اینکه زمان ثبت نام در آزمون ستخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور به هیچ وجه قابل تمدید نیست، اظهار داشت: هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور، هفته دوم آبان ماه سال جاری برگزار و نتیجه اولیه آن حدود ۴۵ روز بعد اعلام می شود. صدری با اشاره به شرایط شرکت در این آزمون گفت: داوطلبانی می توانند در آزمون مشترک فراگیر شرکت نمایند که مطابق با ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای شرایط مندرج در دفترچه و مدرک تحصیلی مطابق با عنوان مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اعلام شده در دفترچه آگهی استخدامی منتشرشده باشند؛ همین طور داوطلبان باید دقت کنند عنوان درج شده در گواهینامه موقت یا دانشنامه آنان با عنوان مدرک تحصیلی لازم در آگهی استخدام دقیقاً یکسان باشد. وی ادامه داد: برمبنای بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره ۴۴۱۷۸.۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۹۸.۰۴.۲۲و زیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، داوطلبان استخدام باید سلامت جسمانی و روانی، و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند را داشته باشند. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این نکته که برمبنای قوانین مربوطه، بعضی از دستگاه ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند، بیان داشت: ممکنست برخی دستگاه ها در قوانین و مقررات خود شرایط دیگری را نیز پیش بینی کرده باشند و در این آزمون نیز شرایط اختصاصی هر یک از دستگاه های اجرایی آورده شده است. وی داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۲۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، حداکثر ۳۰ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلم، حداکثر ۳۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، حداکثر ۴۰ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر ۴۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری را شرط سنی شرکت در این آزمون عنوان نمود و اضافه کرد: این شرط تبصره هایی دارد که در دفترچه آزمون به صورت کامل توضیح داده شده است؛ همین طور میزان مدت خدمت لزوم داوطلبان به حداکثر سن های اعلام شده اضافه می شود. صدری با اعلان اینکه افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، جهت شرکت در آزمون می بایست مدرک (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) ذکرشده در این دفترچه را داشته باشند، اشاره کرد: بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفته شدگان برمبنای مقاطع تحصیلی مندرج در دفترچه ثبت نام است و حتی اگر افراد مدرک بالاتر داشته باشند، لحاظ نخواهد شد. او همینطور تاکید کرد: برمبنای دستورالعمل آزمون ها و قوانین و مقررات مربوطه، هر داوطلب حداکثر مجاز به انتخاب یک شغل محل است. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباب شرکت دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در آزمون مشترک فراگیر، بیان داشت: مقرر است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز هم زمان در این آزمون شرکت داشته باشد ولی تابحال آگهی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی از طرف وزارت مورد اشاره واصل نشده است؛ به محض وصول، اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت. وی در مورد اعمال امتیاز برای نیروهای بومی در این آزمون، اشاره کرد: اعمال ضرایب بومی از طرف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه های شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۹۶، و … ابطال شده است. بدین سبب بعد از ابلاغ آرای مذکور و به استناد آنها، اعمال امتیاز برای نیروهای بومی در آزمون های استخدامی صورت نمی پذیرد و انتخاب افراد فقط در چهارچوب سهمیه های استخدامی مشخص شده در متن دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون و برمبنای نمرات مکتسبه در آزمون کتبی و مصاحبه های استخدامی مربوطه انجام می شود. صدری در اشاره به نحوه محاسبه نمرات داوطلبان، اظهار داشت: نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب نمره، معادل کسب حداقل ۵۰ درصد امتیاز مکتسبه توسط نفر اول با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای بخش عمومی و ۶۰ درصد برای بخش تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای معرفی برای سایر مراحل داوطلبان قرار می گیرد. ایشان سپس به ظرفیت استخدامی این آزمون اشاره داشت و افزود: در این آزمون تعداد ۳۸۱۱۴ ظرفیت استخدامی مربوط به ۲۶ دستگاه اجرایی حضور دارند. بیشترین مجوز استخدامی مربوط به وزارت آموزش و پرورش با ۳۲۷۳۳ سهمیه است. چنانچه آگهی دانشگاه های علوم پزشکی نیز واصل شود، این رقم به صدور ۴۵۰۰۰ ظرفیت استخدامی خواهد رسید. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلان اینکه تهیه سوالات آزمون عمومی و تخصصی بر عهده موسسه مجری آزمون (سازمان سنجش آموزش کشور) است، اظهار داشت: مواد آزمون عمومی عبارتند از: معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان انگلیسی عمومی، هوش و توانمندی های ذهنی و فناوری اطلاعات و مواد آزمون تخصصی برای هر یک از مشاغل برمبنای دانش و مهارت های تخصصی متناسب با آن شغل مشخص شده و در جدول مربوطه در دفترچه راهنمای ثبت نام داوطلبان آورده شده است. وی سهمیه های قانونی در نظرگرفته شده در این آزمون را سهمیه ۲۵ و ۵ درصدی ایثارگران و سهمیه ۳ درصدی معلولان دانست و اظهار نمود: با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولان سهمیه ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا شده است و داوطلبان ایثارگر تأئیدشده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور فقط باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵و ۵ درصد را حسب مورد انتخاب نمایند. صدری افزود: سهمیه استخدامی مربوط به مشمولان سهمیه ۳ درصد معلولان مورد تأئید سازمان بهزیستی کشور در دفترچه امتحان مشترک فراگیر مشخص و از سایر سهمیه های استخدامی مجزا شده است. داوطلبان معلول تأئیدشده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور فقط باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه معلولان را انتخاب نمایند. بگفته وی، جذب معلولان مورد تأئید سازمان بهزیستی کشور، از محل سهمیه استخدامی (۳ درصد قانون جامع پشتیبانی از معلولان) فقط بوسیله شرکت در امتحان مشترک فراگیر، کسب حد نصاب و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول در همان شغل محل برمبنای نمره مکتسبه در امتحان مشترک فراگیر انجام می شود. ضمناً هیچیک از این سهمیه ها قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذکر محفوظ خواهد ماند. او در آخر تاکید کرد: هر داوطلب در صورت مشمول بودن در سهمیه های قانونی ۲۵ و ۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولان، فقط می تواند یکی از سهمیه های مشخص شده را برمبنای ضوابط مربوطه استفاده کند؛ به عبارت دیگر، چنانچه داوطلبی واجد شرایط استفاده از دو یا چند سهمیه قانونی مورد اشاره باشد، در زمان ثبت نام فقط می تواند یکی از سهمیه های مورد نظر را انتخاب نماید و مبنای قرار گرفتن وی در هر یک از سهمیه های استخدامی فوق (با رعایت ضوابط مربوطه) انتخاب خود فرد در زمان ثبت نام است.


منبع:

1399/06/21
18:02:34
5.0 / 5
2131
تگهای خبر: آموزش , استخدام , حقوق , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
کارت خوب

کارت ویزیت خوب