مطالب كارت خوب


برگزاری شب یوزف فون همر پورگشتال و جهان ایرانی

برگزاری شب یوزف فون همر پورگشتال و جهان ایرانی

آمار درمان و دارو در حج و چند سفارش به حاجی ها

آمار درمان و دارو در حج و چند سفارش به حاجی ها
حسین سناپور در نشست نقد و بررسی رمانش گفت:

می خواستم زندگی امروزی را بسازم!

می خواستم زندگی امروزی را بسازم!

خیالی که صدام در خرمشهر به سر داشت

خیالی که صدام در خرمشهر به سر داشت

محصولات ویتابلا ساخت کجاست

محصولات ویتابلا ساخت کجاست

صدای شبیه به صدای بازیگر مشهور هالیوود از ChatGPT حذف شد

صدای شبیه به صدای بازیگر مشهور هالیوود از ChatGPT حذف شد
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان:

خصوصیت بارز رئیس جمهور شهید، اخلاق مداری و مردم داری بود

خصوصیت بارز رئیس جمهور شهید، اخلاق مداری و مردم داری بود

لغو آئین اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا (ع)

لغو آئین اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا (ع)

احیای ظرفیتهای گردشگری در دولت سیزدهم

احیای ظرفیتهای گردشگری در دولت سیزدهم
موسیقی در زندگی روزمره، بخش دوم

موسیقی چگونه بر رانندگی افراد اثر می گذارد؟

موسیقی چگونه بر رانندگی افراد اثر می گذارد؟
کارت خوب

کارت خوب

کارت ویزیت خوب