آرشیو مطالب : كمیته امداد امام خمینی


ساعت ۲۴ امشب منتظر دریافت پیامك واریز یارانه باشید

ساعت ۲۴ امشب منتظر دریافت پیامك واریز یارانه باشید
یك مقام مسئول خبر داد؛

اعتبار استفاده از آب های ژرف در سیستان و بلوچستان تامین می شود

اعتبار استفاده از آب های ژرف در سیستان و بلوچستان تامین می شود
سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام كرد؛

یارانه بهمن ماه دوشنبه شب واریز می شود

یارانه بهمن ماه دوشنبه شب واریز می شود
از بامداد امروز؛

واریز یارانه بهمن ماه

واریز یارانه بهمن ماه
کارت خوب

کارت خوب

کارت ویزیت خوب