در گزارش كارت خوب اعلام شد

بازار ۱۳۲ هزار میلیاردی بالقوه ایران در تولید محتوای دیجیتال

بازار ۱۳۲ هزار میلیاردی بالقوه ایران در تولید محتوای دیجیتال

به گزارش كارت خوب مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار(تكاپو) از هدفگذاری برای ایجاد ۲۰۰ شركت دانش بنیان در عرصه تولید محتوای دیجیتال با اشتغال مستقیم ۱۵۰۰ نفر در ۳۱ استان كشور خبرداد.محمدعبده ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه وزارت كار در چارچوب طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار (تكاپو) تلاش می كند طرف های عرضه و تقاضای بازار كار را در رسته هایی كه بیشترین ظرفیت ایجاد اشتغال را دارند، تقویت كند، تصریح كرد: ازاین رو در چارچوب طرح تكاپو در سال های گذشته الگوهایی را در سطح كشور به اجرا درآورد كه تلاش می نماییم این تجربیات نهادینه شود، بگونه ای كه دستاوردها در سطح ملی و با مشاركت و محوریت بخش خصوصی فعال در این عرصه ها پایدار شوند.
این مقام مسئول افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با مشاركت سازمان صنعتی ملل متحد (یونیدو) یك برنامه مشترك برای توسعه كسب وكار و اشتغال پایدار در ایران طراحی نموده است كه یكی از حوزه های اصلی آن صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمركز بر توسعه زیست بوم های تخصصی این صنعت در حوزه های پرتقاضا و پرظرفیت از نظر ایجاد اشتغال و خلق ثروت است.
وی با اشاره به تاسیس بنیاد ملی كارآفرینی محتوای دیجیتال اظهار داشت: بنا داریم در چارچوب اقدامات توسعه ای، از جمع بنگاه ها و به عبارتی دیگر از یك صنعت حمایت نماییم كه این امر در چارچوب نهادسازی تخصصی و اختصاصی در درون صنعت هدف امكان پذیر است و بنیاد ملی كارآفرینی محتوای دیجیتال در همین راستا تاسیس شده و در ماه های آینده هم اقدامات نهادساز و نهادینه ساز بیشتری را در زمینه های مختلف شاهد خواهیم بود.
در ساده ترین حالت از شركت های تولید كننده انیمیشن و در حالت پیشرفته تر از شتابدهنده ها حمایت خواهیم كرد. اما در حالت پیشرفته تر از كارخانه نوآوری صحبت می نماییم كه این روزها موج آن در كشور شروع شده و هر كسی دنبال یك كارخانه قدیمی می گردد تا آنرا به كارخانه نوآوری تبدیل كندابطحی اضافه كرد: پیشبینی شده با هدایت این بنیاد حدود ۲۰۰ شركت دانش بنیان و خلاق در حوزه محتوای دیجیتال با ظرفیت اشتغال مستقیم بیشتر از ۱۵۰۰ نفر در ۳۱ استان كشور ایجاد شود.
مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تكاپو، افزود: در این راستا تأسیس نخستین نهاد ملی پشتیبان كسب و كار با عنوان بنیاد ملی كارآفرینی محتوای دیجیتال، در دستور كار مشترك وزارت كار و بخش خصوصی قرار گرفت تا در چارچوب مدل عمومی - خصوصی و با حمایت سایر سازمان های دولتی، این نهاد به توسعه اشتغال در یك حوزه تخصصی در كشور منجر شود.
وی اظهار داشت: تفاوت اصلی این بنیاد با رویكردهای مشابه در سطح كشور آن است كه در چارچوب این بنیاد مقرر است یك زیست بوم تخصصی كسب و كار در كشور با مدیریت مشترك بخش خصوصی و دولتی توسعه یابد. این بنیاد در چارچوب یك نهاد فراگیر ملی پشتیبان كسب و كار، با رویكرد توسعه زیست بوم محتوای دیجیتال، به انتخاب افراد و استعدادهای محلی، آموزش و توانمندسازی آنها، ایجاد كسب و كارهای نوآور و خلاق در حوزه محتوای دیجیتال، توسعه بازار كسب و كارها در داخل و بخصوص خارج كشور می پردازد و در نهایت یك شبكه ملی كارآفرین و نوآور اقدام خواهد نمود.
ابطحی افزود: برای تقریب به ذهن، فرض نماییم كه هر یك از استان های مرزی ما بتوانند انیمیشن طنز به زبان مشترك با كشورهای همجوار تولید كنند. به ازای هر كلیك در كشور های منطقه، تولید ثروت و اشتغال در كشور خواهیم داشت. این كاری است كه در فاز پایلوت اجرا شده است و اینك می خواهد به صورت نظام مند پیش برود.
مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تكاپو همینطور اظهار داشت: در ساده ترین حالت از شركت های تولید كننده انیمیشن و در حالت پیشرفته تر از شتاب دهنده ها حمایت خواهیم كرد. اما در حالت پیشرفته تر از كارخانه نوآوری صحبت می نماییم كه این روزها موج آن در كشور شروع شده و هر كسی دنبال یك كارخانه قدیمی می گردد تا آنرا به كارخانه نوآوری تبدیل كند.
وی تصریح كرد: اما در این بنیاد، مبحث ما توسعه یك اكوسیستم است كه همه بازیگران بتوانند در آن نقش خویش را به درستی ایفا كنند. در این حالت نقش دولت از «تمركز بر منفعت خصوصی» به «تمركز بر سیاست هایی از جنس منفعت عمومی» انتقال پیدا می كند كه قاعده نقش آفرینی دولت هم همین است.
وی با تاكید بر اینكه رویكرد ما، ایجاد اتصال شركت های پیشرو به بازار جهانی و از جانب دیگر اتصال این شركت ها به صورت تخصصی به فعالان كوچكتر در استان ها و شبكه سازی برای آنها است، اظهار داشت: این امر به صورت ماشینی قابل ایجاد نیست، بلكه باید زیست بوم آنرا تقویت كرد.
ابطحی افزود: نكته حایز اهمیت در این برنامه ها آن است كه متفاوت از سنت شكل گرفته در كشور كه دولت ها به صورت مستقیم از بنگاه ها به صورت منفرد مانند وام به یك بنگاه، دادن مجوز به یك بنگاه حمایت می كنند، در چارچوب اقدامات توسعه ای، از جمع بنگاه ها و به عبارتی دیگر از یك صنعت حمایت نماییم. این امر در چارچوب نهادسازی تخصصی و اختصاصی در درون صنعت هدف امكان پذیر است. امروز نمونه ای از این نهادها را تاسیس كردیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینكه از نظر ما حوزه فناوری اطلاعات حوزه پر ارزش و پر اشتغال است، اظهار داشت: ازاین رو در هماهنگی با دستگاه های در رابطه با این حوزه برنامه های توسعه ای و نهادسازی گوناگونی را در دستور كار قرار دادیم.
ابطحی اضافه كرد: واقعیت این است كه در كشور ما به علت قواعد سنتی در سیاست گذاری، گذار از سبك گذشته به سبك متناسب با كسب و كارهای جدید زمان می برد، ازاین رو باید از مسیرهای جدید كه سرعت را بالا می برد همچون نهادسازی برای ایجاد ثروت و اشتغال و استفاده از ظرفیت انعطاف پذیر بخش خصوصی بهره گرفت.
در ایران گردش مالی بازار محتوای دیجیتال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود، در حالیكه اگر در ایران به اندازه سهم جمعیتی یك درصدی خود می توانستیم از حوزه محتوا و رسانه های دیجیتال، بازار خلق نماییم باید بازارهای موجود در حوزه محتوا و رسانه دیجیتال بیشتر از ۱۳ برابر و با گردش مالی حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی فعالیت می كردندمدیر رسته فناوری اطلاعات طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار، با اشاره به اینكه صنعت محتوای دیجیتال یكی از پررونق ترین حوزه های كسب و كار در دنیا و مولد هزاران كسب و كار است، اظهار داشت: صنعت رسانه و سرگرمی بیشتر از ۲۲۰۰ میلیارد دلار در دنیا گردش مالی دارد كه بیشتر از ۵۵ درصد آن یعنی بیشتر از ۱۲۰۰ میلیارد دلار در اختیار محتوا و رسانه های دیجیتال و از این مقدار بیشتر از ۲۶۰ میلیارد دلار در بخش انیمیشن است.
وی درباره سهم ایران از بازار محتوای رسانه و دیجیتال اظهار داشت: در ایران گردش مالی بازار محتوای دیجیتال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود كه ۷۰۰ میلیارد تومان آن در اختیار انیمیشن شامل تولیدات داخلی و خارجی قرار دارد.
ابطحی افزود: در حالیكه اگر در ایران به اندازه سهم جمعیتی یك درصدی خود می توانستیم از حوزه محتوا و رسانه های دیجیتال، بازار خلق نماییم باید بازارهای موجود در حوزه محتوا و رسانه دیجیتال بیشتر از ۱۳ برابر و با گردش مالی حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی فعالیت می كردند و در حوزه انیمیشن بیشتر از ۴۰ برابر وضعیت موجود باشد؛ این نشانگر وجود ظرفیت بالا برای ایجاد هزاران كسب و كار و توسعه بازار در داخل و خارج كشور است.
مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پایدار اضافه كرد: از آنجائیكه در این بازار بخش خصوصی باید تولید كننده و مصرف كننده باشد، نیازمند نوع جدید از مداخله دولت می باشد و ما در وزارت كار بر مبنای تجارب گذشته و بخصوص تجربه كار مشترك با یونیدو، پشتیبانی از تأسیس بنیاد فعلی و چند مورد مشابه را جهت توسعه یك صنعت پرظرفیت و پر اشتغال در دستور كار قرار داده ایم.

1398/08/08
15:24:41
5.0 / 5
4229
تگهای خبر: آموزش , اشتغال , بازار , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
کارت خوب

کارت ویزیت خوب