توضیحات گمرك در مورد ضعف های سامانه امور گمركی

توضیحات گمرك در مورد ضعف های سامانه امور گمركی

كارت خوب: گمرك ایران توضیحاتی در مورد ابهامات مربوط به سامانه امور گمركی عرضه داد.


به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، گمرك ایران به دنبال انتشار گزارشی با مبحث «دو ضعف سامانه گمرك كه بذر قاچاق را می نشانند» در خبرگزاری مهر توضیحاتی عرضه داد و اعلام نمود: هم اكنون تمامی پرونده های قاچاق به كمك سامانه جامع گمركی كشف می گردد.در توضیحات گمرك آمده است: بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی در ابتدای سال جاری و توجه ایشان به سامانه گمرك نشان داد كه گمرك با بهره گیری از توانمندی جوانان و دانش پژوهان داخلی در الكترونیكی كردن تشریفات گمركی و مبارزه جدی با قاچاق كالا مسیر درستی را پیموده، به نحوی كه اقدامات گمرك در مبارزه با قاچاق كالا به كمك سامانه جامع گمركی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و ایشان فرمودند كه این سامانه برای جلوگیری از قاچاق بسیار مهم می باشد و این كار را دنبال كنند. علاوه بر فرمایشات مقام معظم رهبری و تاكید بر اهمیت سامانه جامع گمرك و پنجره واحد تجارت فرامرزی و دستور ایشان در خصوص ادامه روند استقرار و تكمیل سامانه های مذكور، كسب جایگاه برتر در توسعه دولت الكترونیك و عرضه خدمات الكترونیك به ذی نفعان و همینطور اعلام پروژه استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع بعنوان پروژه ملی در اقتصاد مقاومتی و معرفی این سازمان بعنوان سازمان برتر در پیشبرد ۱۰۰ درصدی اهداف مندرج در پروژه مذكور، دلالت بر كارایی و عملكرد مناسب پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع گمرك در مبارزه مؤثر با قاچاق كالا، مدیریت منابع ارزی تخصیص یافته به حوزه تجارت و جلوگیری از خروج ارز، افزایش درآمدهای گمركی و مالیاتی، شناسایی دقیق صدمه های حوزه تجارت و كاهش هزینه ها را بدنبال داشته و بنابراین گزارش عرضه شده منطبق بر واقعیت های موجود و عملكرد سامانه نمی باشد. گزارش مذكور بر خلاف مطالب فوق عرضه شده و می خواهد تا عملكرد مناسب گمرك و سامانه های عملیاتی گمرك در حوزه تجارت را زیر سوال ببرد كه بنا بر گزارش اخیر بانك جهانی صعود ۳۲ پله ای جایگاه ایران در شاخص لجستیك و ۴۵ پله ای را در شاخص تجارت فرامرزی بدنبال داشته است و برخی آگاهانه قصد دارند این دستاوردهای گمرك به كمك سامانه جامع گمركی را مخدوش نمایند كه به دلایل آن در ادامه خواهیم پرداخت: هم اكنون تبادل اطلاعات گمرك و صمت بر خط شده و دریافت اطلاعات مربوط به ثبت سفارشات به صورت الكترونیك و برخط توسط سامانه گمرك از سامانه تجارت صورت می گیرد.همچنین دسترسی ها به سامانه جامع گمركی در اختیار مسئولان سامانه جامع تجارت قرار گرفته و مكاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد عرضه دسترسی های لازم به كلیه سرویس های موجود اطلاعاتی این سازمان و دستیابی به سامانه گزارشات برخط متصل به بزرگترین بانك اطلاعات تجارت كشور موجود است.بنا بر اعلام گمرك ایران؛ هم اكنون اتصال سامانه گمرك به بنادر انجام شده و از سال ۱۳۹۶ امكان مشاهده الكترونیكی بیجك های صادر شده در گمرك برای سازمان بنادر فراهم گشته است. همینطور با راه اندازی سامانه مدیریت لجستیك در كلیه گمركات، ثبت اطلاعات حامل ها برای ورود به محوطه انجام و این اقدام كنترل و نظارت دقیق بر حامل ها را به دنبال داشته است و انتخاب كارشناس و ارزیاب بر مبنای شاخص های مدیریت ریسك در سالن ارزیابی سامانه جامع گمركی صورت می گیرد و همینطور فهرست عدلبندی به صورت تصادفی انجام می گردد.گمرك ایران در مورد دقت و هوشمندی سامانه جامع گمركی جهت كنترل وزنی كالاها هم توضیح داد و اعلام نمود: كنترل وزنی كالاها در سامانه جامع گمركی به صورت هوشمند انجام می گردد و البته با عنایت به تنوع كالایی، برخی كالاها به صورت تعدادی محاسبه شده و در زمان بارگیری و عرضه اسناد حمل در صورتی كه با وزن موجود در ثبت سفارش مغایرت داشته باشد طبق تفاهمات اخیر با وزارت صنعت این اختلافات می تواند با تغییرات مثبت و منفی ۱۰ درصد ترخیص شود. ضمن اینكه در گمرك و توسط سامانه جامع گمركی این میزان ۳ درصد لحاظ شده و سامانه در درب خروج با محاسبات بسیار ساده، وزن اظهاری و وزن خروجی را بر مبنای آخرین حامل محاسبه و پیام های لازم را به كارشناس مربوطه عرضه میدهد تا با كنترل اسناد نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام نماید. تولید بستر های امن تبادل اطلاعات در سامانه جامع گمركی با درج امضای دیجیتال با كلیه دستگاه های دخیل در حوزه تجارت كه قابل ردگیری است منجر به ایجاد بستر سالم برای انجام تشریفات گمركی گردیده و شرایط را برای كنترل و نظارت دقیق بر نحوه انجام تشریفات و صدور مجوز های ورود و ترخیص كالا فراهم نموده است. همچون همین موارد وجود اسناد و ومدارك الكترونیك با امضای دیجیتال در مورد خودرو های دارای ثبت سفارشات غیر قانونی بوده كه علاوه بر ارسال الكترونیك با امضای دیجیتال این ثبت سفارشات با استفاده از سامانه تجارت به گمرك، كلیه شماره های VIN مورد تأیید نمایند گی های مربوطه هم در سامانه جامع گمركی ثبت و بارگذاری شده است.گمرك همینطور در ارتباط با آخرین وضعیت ورود گوشیهای مسافری اعلام نمود: مسئولیت گمرك راه اندازی سامانه اظهار گوشیهای مسافری بوده كه این اقدام صورت گرفته و حقوق و عوارض گمركی تمامی گوشیهای مسافری كه در سامانه گمرك اظهار شده دریافت و كد رهگیری صادر گردیده است اما اطلاعاتی از مسافر، گذرنامه و اطلاعات ورود توسط واحدهای ذیربط در اختیار این سازمان قرار نگرفته و با عنایت به این مورد كنترل و راستی آزمایی اطلاعات گوشیهای مسافری در حوزه مسئولیت های گمرك نیست. این در شرایطی است كه هم اكنون ارتباط الكترونیكی سامانه جامع گمركی حتی با خود وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در مورد دریافت مجوز ارتباطات رادیویی و همینطور سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مجوز دهنده وجود دارد و تبادل اطلاعات به راحتی صورت می پذیرد.در گزارش گمرك آمده است: تبادل اطلاعات میان گمرك و سایر سازمان ها در حوزه انجام تشریفات گمركی با استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی با موفقیت در حال انجام می باشد چون كه در صورت عدم اتصال به دستگاه های مرتبط جهت دریافت مجوز های الكترونیك از زمان ورود محموله به محوطه های گمركی تا زمان ترخیص كالا به قصد انبار های داخلی و یا خروج از كشور منجر به توقف فرآیند تشریفات در گمرك خواهد شد و این مستندات نشان داده است برخی ادعاها در مورد عدم اتصال و تبادل اطلاعات گمرك با سایر دستگاهها كذب محض است.گمرك ایران با اشاره به اینكه در صورت نظارت دقیق بر شبكه توزیع كالا هیچ كالای قاچاق امكان ورود به سطح عرضه را نخواهد داشت تاكید كرده است: خبر سازی و فرافكنی در مورد عدم اتصال به اطلاعات پنجره واحد تجارت فرامرزی بهانه ای بیش نیست چون كه گمرك بارها در مكاتبات دسترسی به اطلاعات این سامانه را رسما اعلام نموده و مستندات آن موجود است. در جوابیه گمرك به این گزارش آمده است: طبق قانون امور گمركی كه همچنان قابل اجرا و استناد می باشد اظهار نامه گمركی می بایست توسط ذی نفع صرفا به گمرك تسلیم شده و وظیفه كنترل كلیه مجوز ها و مدارك موجود نظیر ثبت سفارش، اسناد بانكی و مجوز های ترخیص به عهده گمرك می باشد كه این مهم به خوبی با هوشمند سازی سامانه جامع گمركی قابل انجام بوده و دستاورد های حاصل از سامانه جامع در حوزه ملی و بین المللی موید این مطلب است كه در یك نمونه قابلیت های موجود در سامانه جامع گمرك منجر به كشف بزرگترین تخلف در حوزه واردات گردید و اگر سامانه گمرك نبود پرونده فساد خودرو كشف نمی شد.

1397/08/19
20:44:51
5.0 / 5
4324
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , پرداخت , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
کارت خوب

کارت ویزیت خوب