بیمه حریق چیست و برای چه افرادی مناسب است؟

بیمه حریق چیست و برای چه افرادی مناسب است؟

کارت خوب: بیمه نامه حریق یکی از انواع بیمه است که می تواند اماکن مسکونی، اماکن اداری - تجاری و اماکن صنعتی را تحت پوشش قرار دهد؛ اما بیمه هرکدام از این محل ها متفاوت بوده و بر حسب توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین می شود.


به گزارش کارت خوب به نقل از ایسنا، قرارداد بیمه حریق توافقی است بین بیمه گذار و بیمه گر که برمبنای آن بیمه گر متعهد می شود در قبال دریافت حق بیمه خسارت وارد به مورد بیمه (اموال بیمه شده ) را در صورت وقوع خطرات بیمه شده که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود، در حدود تعهدات خود (سرمایه مورد بیمه ) و برای دوره زمانی معین جبران کند. در این حالت خسارت وارده قابل پرداخت به بیمه گذار و یا ذینفع مندرج در بیمه نامه است.
اصولا در صدور بیمه نامه حریق باید سه اصل حسن نیت، اصل نفع بیمه پذیر و اصل جبران خسارت وجود داشته باشد تا بیمه نامه بر اصول صحیح و درستی استوار باشد؛ برای اینکه بیمه گذار موظف است کلیه سوالات مندرج در فرم پیشنهاد بیمه حریق را برمبنای حسن نیت پاسخ دهد و در عوض بیمه گر موظف است که در صورت بروز حریق و ایجاد خسارت، حداکثر خسارت مالی حادث شده را باتوجه به شرایط بیمه نامه و مشروط به این که از سرمایه بیمه نامه تجاوز نکند در وجه بیمه گذار پرداخت کند.
شرایط حاکم بر قرارداد بیمه آتش سوزی
در بیمه حریق علاوه بر حاکم بودن قانون بیمه شرایط عمومی و اختصاصی و خاص بیمه نامه نیز بر روابط بیمه گر و بیمه گذار حاکم است.
شرایط عمومی بیمه نامه
شرایط عمومی بیمه نامه مجموعه شرایطی است که درباره ی مسائل عام و کلیات قرارداد در قالب قوانین و مقررات بیمه ای تنظیم و بر روابط بین بیمه گر و بیمه گذار حاکم است، این شرایط مصوب شورای عالی بیمه بوده و بصورت چاپی در بیمه نامه حریق آورده می شود.
شرایط خصوصی بیمه نامه
شرایط خصوصی بیمه نامه مجموعه شرایطی است که توافق های بین بیمه گر وبیمه گذار در آن قید می شود که بصورت تایپ شده در بخش توضیحات بیمه نامه آورده و به امضای بیمه گر می رسد. این شرایط تا آنجائی که مغایر با قوانین الزام آور نباشد می تواند ناقض شرایط عمومی بیمه نامه قرار گیرد و به عبارتی می توان گفت شرایط خصوصی بیمه نامه بر شرایط عمومی بیمه نامه مقدم است.
شرایط خاص بیمه نامه
شرایط خاص بیمه نامه مجموعه شرایط و توافق هایی است که میان بیمه گر و بیمه گذار بصورت اختصاصی و تنها مختص یک مورد بیمه خاص صورت می گیرد و این توافق ها عمومیت نداشته و قابل تسری به کلیه موارد بیمه ای نیست.
انواع بیمه آتش سوزی
بیمه حریق به سه بخش حریق اماکن مسکونی، حریق اماکن اداری –تجاری (غیر صنعتی) و حریق اماکن صنعتی تقسیم می شود.
حریق اماکن مسکونی
در این نوع بیمه نامه، منازل مسکونی تحت پوشش قرار می گیرد. موارد تحت پوشش بیمه حریق اماکن مسکونی شامل ساختمان، مشاعات، تاسیسات و اثاثیه منزل می شود.
حریق اماکن اداری –تجاری (غیر صنعتی)
این نوع بیمه نامه شامل تمام ریسک های تجاری فروشگاه ها، کارگاه ها، تعمیرگاه ها، مراکز ورزشی، تفریحی و.... است.
حریق اماکن صنعتی
در بیمه نامه حریق اماکن صنعتی، همه ریسک های صنعتی در کارخانه ها و سایر مراکز تحت پوشش قرار می گیرد. بر این اساس دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه می توان بیمه کرد شامل ساختمان ها، ماشین آلات، تاسیسات، موجودی موارد اولیه و مواد تولید شده، ابزارآلات وتجهیزات، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و.... می شود.
بیمه نامه حریق با سرمایه ثابت
از دید دیگر می توان بیمه نامه حریق را به بیمه نامه حریق با سرمایه ثبات، بیمه نامه حریق با شرایط جایگزینی و بازسازی، بیمه نامه حریق با شرایط اظهارنامه ای و بیمه نامه با شرایط فرست لاس تقسیم کرد.
در بیمه نامه حریق با سرمایه ثابت، بیمه گر خسارات ناشی از حریق به اموال مورد بیمه را تا حداکثر سرمایه مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارد شده جبران می کند. اصولا خسارات پرداختنی نمی تواند از مابه التفاوت ارزش هریک از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و پس از بروز خسارت و یا در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت کلی، از مبلغ بیمه شده هریک از اقلام خسارت دیده بیشتر باشد.
بیمه گذار در زمان گرفتن پوشش بیمه ای باید دقت کند که اموال خودرا به قیمت واقعی آن بیمه کند، در غیر این صورت برمبنای ماده ۱۰ قانون بیمه در صورتیکه مالی به کمتر از ارزش واقعی خود بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده به قیمت واقعی مال مسئول جبران خسارت بیمه گذار خواهد بود.
بیمه نامه حریق با شرایط جایگزینی و بازسازی
کاربرد این نوع بیمه نامه در زمانی سفارش می شود که ارزش واحدهای صنعتی و تجاری و یا صنفی به سبب اعمال ضریب استهلاک یا مستهلک شده و یا به میزان ۵۰ درصد و یا بیشتر کم شده است . در صورتیکه جایگزینی و یا بازسازی همین واحدهای مستهلک شده به سبب شرایط خاص اقتصادی جامعه به چندین برابر بالا رفته است. در صورت وجود چنین شرایطی، بیمه گر توافق می کند که بیمه گذار کلیه تأسیسات و دارایی های خودرا باردیگر و به ارزش روز ارزیابی کند و آنها را با قیمت های جدید تحت پوشش درآورد.
در این حالت چنانچه اموال مورد بیمه به سبب بروز یکی از خطرات مشمول بیمه تلف شده و یا خسارت ببیند، بیمه گر نسبت به تعمیر و بازسازی ساختمان لطمه دیده و چنانچه ماشین آلات واحدصنعتی باشد، نسبت به جایگزینی آن اقدام لازم را انجام خواهد داد. یکی از جنبه های مهم و حیاتی بیمه نامه که نمونه بارز ارائه خدمات قابل قبول شرکت بیمه است، در انجام عمل بازسازی و جایگزینی در اسرع وقت و در حقیقت در مدت زمان متعارف و قابل قبول است.
بیمه نامه حریق باشرایط اظهارنامه ای
بطور معمول شرکت های بیمه، در زمان صدور بیمه نامه های آتش سوزی، سرمایه معینی را برای ماشین آلات و یا مواد اولیه و یا در جریان ساخت به عنوان حداکثر سرمایه برای پرداخت خسارت در بیمه نامه قید می کنند. این حداکثر سرمایه بطور معمول از جانب بیمه گذار تعیین می شود. باتوجه به پیچیدگی واحدهای تولیدی، صنعتی و حجم مبادلات و کالایی که هر روز به انبارها وارد و یا از آن خارج می شود و درنظر گرفتن تورم و افزایش نرخها در مدت کوتاه سبب شده است که صاحبان صنعت و تولید کنندگان پوشش بیمه ای مورد نیاز خودرا به نحوی دریافت نمایند که در صورت بروز حادثه حریق، سرمایه های تحت پوشش بیمه ای به ارزش روز بوده و در زمان وجود نوسانات شدید در قیمت و یا در میزان موجودی، نیاز به افزایش و یا کاهش آن بوسیله صدورالحاقیه نباشد.
از خاصیت های این نوع پوشش بیمه ای آنست که در بیمه نامه های اظهارنامه ای، سقف حداکثری برای تعهد بیمه گر در مورد جبران خسارت معین می شود و بیمه گذار هم بر طبق شرایط بیمه نامه و مدت تعیین شده در آن برای اعلام موجودی خود در طول مدت اعتبار بیمه نامه اقدامات لازم را انجام می دهد. برمبنای توافق انجام شده، اعلام میزان موجودی می تواند ماهانه، سه ماهه و یا کمتر و بیشتر باشد.
اما باید گفت هر چه فاصله مدت اعلام موجودی کمتر باشد، در زمان بروز خسارت رقم واقعی تر و صحیح تر محاسبه می گردد، اما در صورتیکه بیمه گذار برمبنای شرایط قرارداد عمل نکرده، موجودی خودرا بموقع اعلام نکند، در صورت بروز خسارت، حداکثر مبلغ بیمه شده مأخذ و مبنای محاسبه خسارت قرار خواهد گرفت و بیمه گر ضمن انجام حسابرسی دفترها، اسناد و مدارک معتبر بیمه گذار، نسبت به تعیین موجودی و تسویه خسارت اقدام خواهدنمود.
محاسبه حق بیمه اینگونه بیمه نامه ها بصورت موقت است و به مأخذ حداکثر سقف مندرج در بیمه نامه دریافت می شود. اما ممکنست اظهارنامه های ارسالی از طرف بیمه گذار کمتر از سقف سرمایه بیمه نامه باشد که در این صورت بیمه گر و بیمه گذار توافق می کنند که ۷۵ درصد حق بیمه سقف قرارداد پرداخت گردد و حق بیمه قطعی بعد از آخر دوره بیمه نامه و بررسی اظهارنامه های ارسالی محاسبه شود. اما به هر حال حق بیمه قطعی در هیچ زمان کمتراز 50 درصد حق بیمه اصلی بیمه نامه نخواهد بود. به هر حال در زمان صدور بیمه نامه های اظهارنامه ای باید دقت کرد که اظهارنامه های ارسالی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و ارسال آنها هم بموقع صورت گرفته و مبلغ اظهارنامه نیز از حداکثر سقف بیمه نامه بیشتر نباشد، برای اینکه حداکثر تعهد بیمه گر همان سقف بیمه نامه است و چنانچه بیمه گذار موجودی بیشتری در انبار دارد حتما باید طی الحاقیه ای سقف بیمه نامه را افزایش دهد.
بیمه نامه باشرایط فرست لاس
در شرایطی از بیمه first loss استفاده می شود که بیمه گذار مطمئن است هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از میان رفتن تمامی مورد بیمه وجود ندارد یا این که اموال بیمه شده در سطح جغرافیائی بسیار وسیع و پراکنده است و بر اثر حادثه فقط قسمتی از آن گرفتار خسارت می شود؛ همچنین می توان آنرا به چندین ریسک مستقل تقسیم کرد و برای مورد بیمه از نظر سرمایه، خطرهای بیمه شده و سایر عوامل سرمایه فرست لاس محاسبه کرد.
در مواردی که محاسبه سرمایه کل مورد بیمه امکان پذیر نبوده و مرتب درحال تغییر است(مثل انبارهای عمومی ) از بیمه نامه فرست لاس استفاده می شود. اصولاً در بعضی از رشته ها همچون سرقت تمام اموال در معرض خطر نیستند. در اینطور موارد بجای این که مورد بیمه به ارزش کل بیمه شود آنرا به حداکثر مبلغی که مبین حداکثر خسارت وارده براثر تحقق خطر بیمه شده است بیمه می کند.
در مورد بیمه نامه های فرست لاس سه نکته باید مورد توجه بگیرد. نخست آنکه حداکثر تعهد بیمه گر در هر حادثه مبلغ بیمه شده (ارزش فرست لاس ) است و به هیچ وجه از آن تجاوز نمی نماید. دوم آنکه حق بیمه برمبنای سرمایه کل تعیین می شود، بدین سبب بیمه گذار موظف است که باز هم ارزش کل مورد بیمه را در حد امکان برای محاسبه حق بیمه اعلام نماید. و در نهایت بیمه گر در نرخ حق بیمه برمبنای شرایط فرست لاس تخفیف خاص اعمال می کند.
بطور کلی در این نوع بیمه توجه به مسایلی از قبیل تعیین دقیق ارزش هابه تفکیک ودر حد امکان ارائه اطلاعات صحیح در باره مورد بیمه، تعیین حدود وثغور قسمت های مشترک وذکر مصالح مورد استفاده، ارائه اطلاعات کافی در موردوسایل ولوازم وانتخاب خطرات اضافی مناسب به فراخور مورد بیمه قابل توجه است. در اینجا نقش اطلاع و آگاهی بیمه گذار کاملا ملموس است و می توان بیمه گذاران را در آشنا ساختن به شرایط و مقررات بیمه راهنمایی کرد. بطور مثال برای منزل مسکونی که بصورت آپارتمانی در طبقه سوم یک ساختمان قراردارد، پوشش خطر سیل ضرورتی ندارد و یا در مناطقی که اصولا باتوجه به سابقه جغرافیایی هیچگاه در آنجا وزش باد وطوفان وجود نداشته ارئه پوشش طوفان صحیح نیست.
خطرات تحت پوشش بیمه نامه حریق
خطرات تحت پوشش بیمه نامه حریق نیز به دو بخش خطرات اصلی و خطرات اضافی تقسیم می شود.
خطرات اصلی
با خرید بیمه نامه آتش سوزی، خودبه خود سه خطر آتش سوزی، انفجار وصاعقه تحت پوشش قرار می گیرد که از یکدیگر قابل تفکیک نبوده و تعریف هر یک از آنها باتوجه به شرایط عمومی بیمه نامه حریق (آئین نامه شماره ۲۱ مصوب شواری عالی بیمه ) متفاوت می باشد. بر این اساس منظور از آتش ترکیب هر ماده با اکسیژن به شرط آنکه با شعله همراه باشد است. همین طور صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که براثر القاء دوبار مخالف به وجود آید و به هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط یا بخار انفجار گفته می شود.
خطرات اضافی
خطرات اضافی (تبعی) خطراتی هستندکه بطور مجزا و بدون وجود بیمه حریق بیمه نمی شوند، بلکه مورد بیمه باید در مقابل حریق بیمه شود تا بتوان به تبع آن خسارات وارده به مورد بیمه ناشی از خطرات اضافی راتحت پوشش قرارداد. خطرات اضافی بیمه حریق عبارتند از زلزله و آتشفشان، سیل، طوفان، ضایعات ناشی از برف و باران، ترکیدگی لوله آب، دزدی باشکست حرز (سرقت با شکست حرز یعنی سارق برای دزدی کردن از خانه از مانعی مانند دیوار یا شکستن قفل در یا پنجره عبور کند)، سقوط هواپیماو هلی کوپتر، انفجار ظروف تحت فشار صنعتی، اعتصاب، شورش و بلوا و شکست شیشه.
منبع:

1401/11/13
16:28:25
5.0 / 5
422
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
لینک دوستان كارت خوب
کارت خوب

کارت ویزیت خوب