آرشیو مطالب : متخصص

در معاملات امروز بازارها رقم خورد

سقوط یوآن با شیوع ویروس كشنده در چین

سقوط یوآن با شیوع ویروس كشنده در چین

حفاظ آكاردئونی حفاظ سازه

حفاظ آكاردئونی حفاظ سازه
ناشی از وضعیت مبهم برگزیت

تقاضای خرید مسكن در انگلیس به كمترین میزان ۶ سال اخیر رسید

تقاضای خرید مسكن در انگلیس به كمترین میزان ۶ سال اخیر رسید

سپتیك تانك یا مخزن فاضلاب

سپتیك تانك یا مخزن فاضلاب
یك دادگاه در فرانسه رای داد؛

جریمه ۴ و نیم میلیارد یورویی بانك یوبی اس برای كلاهبردای مالیاتی

جریمه ۴ و نیم میلیارد یورویی بانك یوبی اس برای كلاهبردای مالیاتی

آندوسكوپی معده

آندوسكوپی معده
کارت خوب

کارت خوب

کارت ویزیت خوب