مطالب كارت خوب


بیمه حریق چیست و برای چه افرادی مناسب است؟

بیمه حریق چیست و برای چه افرادی مناسب است؟

آماده باش سیل در استانهای سردسیر

آماده باش سیل در استانهای سردسیر
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم اعلام كرد؛

همانندجویی صرفا بر عهده ایرانداک است

همانندجویی صرفا بر عهده ایرانداک است
وزیر علوم:

در انتخاب زنان تاثیرگذار، به استعدادهای بانوان در عرصه های مختلف توجه کنیم

در انتخاب زنان تاثیرگذار، به استعدادهای بانوان در عرصه های مختلف توجه کنیم
در مطالعات محققان كشور تایید شد

باکتری خوارها جایگزین بی خطر برای آنتی بیوتیک ها

باکتری خوارها جایگزین بی خطر برای آنتی بیوتیک ها
در پژوهش محققان دانشگاه تهران حاصل شد

الگوسازی تأمین برق مناطق روستایی با ترکیب انرژی های تجدیدپذیر

الگوسازی تأمین برق مناطق روستایی با ترکیب انرژی های تجدیدپذیر
در یك مطالعه مروری بررسی شد؛

روند صنعتی شدن و تجاری سازی فناوری تولید آنتی بادی از زرده تخم مرغ

روند صنعتی شدن و تجاری سازی فناوری تولید آنتی بادی از زرده تخم مرغ
شرکت عروسکو؛

بهترین سالن های زیبایی کرج

بهترین سالن های زیبایی کرج
مدیركل راه و شهرسازی گلستان تشریح كرد؛

جزئیات بسته تشویقی دولت برای ساکنان بافت فرسوده

جزئیات بسته تشویقی دولت برای ساکنان بافت فرسوده
غضنفری خبر داد

آمادگی صندوق توسعه ملی برای مشارکت در صندوق توسعه مکران

آمادگی صندوق توسعه ملی برای مشارکت در صندوق توسعه مکران
کارت خوب

کارت خوب

کارت ویزیت خوب