آرشیو مطالب : سكه

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سكه، مالباختگان ثامن منتظر باشند

جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سكه، مالباختگان ثامن منتظر باشند
در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

سكه طرح قدیم ۵۰ هزارتومان گران گردید، كاهش قیمت طرح جدید

سكه طرح قدیم ۵۰ هزارتومان گران گردید، كاهش قیمت طرح جدید
در بازار آزاد تهران؛

سكه طرح جدید ۱۵ هزار تومان گران گردید، نزدیكی نرخ به ۳ میلیون تومان

سكه طرح جدید ۱۵ هزار تومان گران گردید، نزدیكی نرخ به ۳ میلیون تومان
در بازار آزاد تهران؛

سكه طرح جدید ۲۷۵۰۰ تومان گران گردید، قیمت به یك میلیون و ۹۴۰ هزاررسید

سكه طرح جدید ۲۷۵۰۰ تومان گران گردید، قیمت به یك میلیون و ۹۴۰ هزاررسید
تحولات بازار سكه و ارز؛

افزایش قیمت انواع سكه در بازار، یورو ۶۸۲۵ تومان

افزایش قیمت انواع سكه در بازار، یورو ۶۸۲۵ تومان

طرح پیش فروش سكه متوقف گردید

طرح پیش فروش سكه متوقف گردید
کارت خوب

کارت خوب

کارت ویزیت خوب