آرشیو مطالب : سرمایه گذاران

در سال مالی ۲۰۱۸؛

كمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریكا ۴میلیارد دلار جریمه دریافت كرد

كمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریكا ۴میلیارد دلار جریمه دریافت كرد
در پایان معاملات هفتگی؛

وال استریت بعد از دو روز سقوط سنگین جهش كرد

وال استریت بعد از دو روز سقوط سنگین جهش كرد
در معاملات امروز بازارهای جهان؛

بلندترین توالی ضرر سهام جهان از ژانویه ۲۰۱۶ تابحال رقم خورد

بلندترین توالی ضرر سهام جهان از ژانویه ۲۰۱۶ تابحال رقم خورد
در معاملات امروز بازارهای جهان؛

سهام چین با امید به حمایت سیاسی بالا رفت، بازارهای آسیا تقویت شد

سهام چین با امید به حمایت سیاسی بالا رفت، بازارهای آسیا تقویت شد
بازار سهام متلاطم شد؛

پس لرزه های دیدار ترامپ و اون در بازارهای جهانی، دلار جهش كرد

پس لرزه های دیدار ترامپ و اون در بازارهای جهانی، دلار جهش كرد
پكن خبر داد؛

چین با ژاپن قرارداد سوآپ ارز امضا می كند

چین با ژاپن قرارداد سوآپ ارز امضا می كند
با رشد پایدار اقتصاد چین؛

سهام آسیایی اندكی تقویت شد

سهام آسیایی اندكی تقویت شد
با تشدید نگرانی های ژئوپولتیكی؛

قیمت نفت اوج گرفت

قیمت نفت اوج گرفت
با تداوم سقوط سهام تكنولوژی در وال استریت؛

سهام آسیایی افت كرد

سهام آسیایی افت كرد
در ۱۰ ماهه ۱۳۹۶ رخ داد:

ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی افزایش یافت

ارزش دارایی سرمایه گذاران خارجی افزایش یافت
کارت خوب

کارت خوب

کارت ویزیت خوب