آرشیو مطالب : آموزش

گزارش كارت خوب به نقل از مهر

پزشكان ۳ روز تا نصب كارتخوان مهلت دارند، مقاومت ها ادامه دارد

پزشكان ۳ روز تا نصب كارتخوان مهلت دارند، مقاومت ها ادامه دارد
معاون گمرك تاكید كرد:

استفاده از سیستم مدیریت ریسك در گمرك

استفاده از سیستم مدیریت ریسك در گمرك
با ابلاغ سازمان امور مالیاتی؛

دستمزد سالانه كمتر از ۳۳ میلیون تومان از مالیات معاف شد

دستمزد سالانه كمتر از ۳۳ میلیون تومان از مالیات معاف شد
در گزارش كارت خوب تشریح شد؛

نقشه راه رونق تولید، نقدینگی مهار نشود گرفتار ركود خواهیم شد

نقشه راه رونق تولید، نقدینگی مهار نشود گرفتار ركود خواهیم شد
دژپسند در كمیسیون مشترك اقتصادی ایران و چین؛

ایران نگاه ویژه به توسعه روابط با چین دارد

ایران نگاه ویژه به توسعه روابط با چین دارد

تعمیرات اپسون در ایران

تعمیرات اپسون در ایران
در نامه ای به رئیس جمهور مطرح شد؛

انحصار مشاغل خدماتی برداشته شود، تغییر مسیر اشتغال ازصنعت به خدمات

انحصار مشاغل خدماتی برداشته شود، تغییر مسیر اشتغال ازصنعت به خدمات
گزارش كارت خوب به نقل از مهر؛

تحصیلكرده های بیكار۱ ۲میلیون نفرشدند، شاغلان در مرز ۲۴میلیون نفر

تحصیلكرده های بیكار۱ ۲میلیون نفرشدند، شاغلان در مرز ۲۴میلیون نفر
از سوی مركز آمار ایران اعلام شد؛

جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول سال، نرخ رشد بدون نفت ۰ ۳درصد

جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول سال، نرخ رشد بدون نفت ۰ ۳درصد
دولت آمریكا تعطیل شد؛

تاریخچه تمام بسته شدن های دولت فدرال آمریكا

تاریخچه تمام بسته شدن های دولت فدرال آمریكا
سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد:

اختصاص ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق

اختصاص ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق

بهترین موسسه آموزش زبان در تهران

بهترین موسسه آموزش زبان در تهران
کارت خوب

کارت خوب

کارت ویزیت خوب